Privacy Policy

Sajt knjigazazivot.rs i Humanitarna organizacija Ras će sve informacije koje prikupe kroz rad sajta knjigazazivot.rs čuvati u tajnosti i neće ih deliti sa drugim fizičkim ili pravnim licima.