Delivery Information

Kada završite kupovinu na sajtu knjigazazivot.rs dobićete instrukcije za plaćanje.

Po izvršenoj uplati biće Vam poslate knjige koje ste kupili.

Ako imate mogućnosti i želite da nam pomognete u radu možete uplatiti i više novca, ali morate ostaviti svrhu uplate i poziv na broj kako ih i dobijete, kako bi smo mi mogli da povežemo uplate sa kupovinom.

U konačnu cenu je uračunata i poštarina kako bi smo sprečili da nam se paketi vraćaju.